ÖSYS’de Özel Durumu Olan Adaylar

Bu sayfada LYS ve YGS sınavlarında özel durumu olan ve normal şartların haricinde özel şartlara tabi olan adaylar ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Okul Birincileri

Ortaöğretim okullarını birincilikle bitiren adaylar, öncelikle genel kontenjandan, genel kontenjandan yerleşemedikleri durumlarda yükseköğretim programlarında okul birincileri için ek olarak ayrılacak kontenjanlardan yararlandırılacaklardır. 2013-2014 öğretim yılı okul birincileri bu kontenjanlardan, 2014-ÖSYS’ye girmek koşuluyla, sadece 2014-ÖSYS’de yararlanırlar. Okul birincileri bilgisi, MEB e-okul sisteminden elektronik ortamda alınacaktır. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan okul birincileri, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebilirler. Kılavuzda yer alan tüm genel kurallar, okul birincileri için de geçerlidir.

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

Belli sanat dallarında üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin, ilgili sanat dallarında eğitim yapmak kaydıyla, yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülecektir. Bu adayların üstün yeteneklerinin belirlenmesi için adayların değerlendirme ve seçme işlemleri, ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Tübitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

ÖSYS’ye başvuran adaylardan ortaöğretim kurumlarında okumaktayken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (TÜBİTAK – BİDEB) tarafından;

 • uluslararası bilim olimpiyatlarına ve proje yarışmalarına gönderilen ve dereceye giren,
 • yurt içinde düzenlenen bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında dereceye giren adaylar,

katıldıkları ve derece aldıkları alanlarla ilgili yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterdikleri takdirde, bu programlara yerleştirilmelerinde adayların OBP’si ayrı bir katsayı ile çarpılarak 2014 yerleştirme puanlarına eklenecektir.

2014 yerleştirme puanlarına katılacak puanlar hesaplanırken

 • uluslararası bilim olimpiyatlarında
  • altın madalya alanlara 0,10,
  • gümüş madalya alanlara 0,09,
  • bronz madalya alanlara 0,08
  • uluslararası bilim olimpiyatlarına katılan fakat derece alamayanlara 0,07;
 • ulusal bilim olimpiyatları ile uluslararası proje yarışmalarında
  • birinci olanlara 0,07,
  • ikinci olanlara 0,06,
  • üçüncü olanlara 0,05;
 • ulusal proje yarışmasında
  • birinci olanlara 0,05,
  • ikinci olanlara 0,04,
  • üçüncü olanlara 0,03

katsayısı uygulanacaktır. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayı uygulanır.

Bilim olimpiyatlarında veya proje yarışmalarında dereceye girenlerle ilgili yükseköğretim programları, derece alınan alanlara göre 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilecektir.

TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler; alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç istediklerine, sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. Bu adaylar burslu programlara yerleştirilmek istiyorlarsa 2014-ÖSYS’ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleştirme işlemlerine dâhil olmak zorundadırlar. Ek puan alarak merkezî yerleştirme ile burslu programlara yerleşemeyen adaylar burslu programlar hariç istediklerine sınavsız olarak yerleştirilecektir. Kazandıkları derece nedeni ile 2014-ÖSYS’ye girmeyip sınavsız yerleştirilme hakkından yararlanmak isteyen adayların da mutlaka 2014-ÖSYS’ye başvurmaları gerekmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki uygulamaların yapılabilmesi için 2014-ÖSYS’ye başvurmuş adayların (sınavsız giriş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da dâhil), 2 Haziran-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında TÜBİTAK’ın https://e-bideb.tubitak.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak başvuru yapmaları ve onayladıkları başvuru formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra TÜBİTAK’a 17 Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, tercihleri, T.C. Kimlik Numaraları, adları ve soyadlarının, TÜBİTAK tarafından ÖSYM’ye en geç 18 Temmuz 2014 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

2014-ÖSYS’ye başvurusunu yapan adaylardan 18 Temmuz 2014 tarihinden sonra yukarıda yer alan şartları sağlayanların, katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, T.C. Kimlik Numaraları, adları, soyadları ve yükseköğretim programları tercihleri TÜBİTAK tarafından en geç 26 Eylül 2014 tarihine kadar ÖSYM’ye bildirilmesi kaydıyla, yerleştirme işlemleri (mevcut kontenjan harici), 30 Eylül 2014 tarihine kadar ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında derecelere uygulanacak katsayılar ve sınavsız giriş, ÖSYS’ye ilk kez başvurulduğu yıl uygulanır, bundan sonraki ÖSYS’lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapılmaz. Derece alan adaylar ilk kez ÖSYS’ye başvurdukları yıl, TÜBİTAK’a süresi içinde başvurarak bilgilerinin bu kurum tarafından ÖSYM’ye resmen ulaştırılmasını sağlamalıdırlar.

Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. Spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleşme işlemlerinden yararlanabilmek için, 1. Grupta, 2. Grupta veya 3. Grupta yer alan yarışmalardan birisinden 1., 2. veya 3.’lük derecesinin kazanılması gerekmektedir.

1.Grupta;

Olimpiyat Oyunları, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat Oyunları, Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,

2.Grupta;

Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, CISM (Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi) tarafından düzenlenen Dünya Askerî Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası, ISF 24 (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalar,

3.Grupta;

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oyunları yer almaktadır.

2014-2015 öğretim yılında spor ile ilgili alanlarda bir yükseköğretim programında okumak isteyenlerin, 2 Ocak 2013 tarihinden sonraki bir tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alacakları/aldıkları Millî Sporcu Belgelerinin (A sınıfı, B sınıfı veya C sınıfı) noter tasdikli örneğini bir dilekçe ekinde 21 Temmuz 2014 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların 2014-YGS’ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmalıdır. Başvurusu geçerli adaylara 2014 Ağustos ayı içerisinde beden eğitimi ve spor programlarının yer aldığı (engelli millî sporcular için beden eğitimi ve spor öğretmenliği hariç) tercih formu elektronik ortamda gönderilecektir. Adaylar tercihlerini belirterek formu elektronik ortamda Merkezimize ileteceklerdir. Yerleştirme işlemi 2014 Eylül ayı içinde yapılacaktır. Bu adayların yerleştirilirken OBP’leri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir katsayı ile çarpılarak 2014-YGS puanlarına eklenecektir. Bu adaylar, merkezî yerleştirme dışında YGS puanları, OBP’leri, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

2013-ÖSYS’de bu imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar 2014-ÖSYS’de aynı imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, OBP’lerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır.

Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması

Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen bedensel, görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Yönetim Kurulunun saptayacağı bir yöntemle, engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Bu durumdaki adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklarsa, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır. Başvuru ne şekilde yapılırsa yapılsın (ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterse bir başvuru merkezi aracılığıyla), adaylar başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ekinde ÖSYM’ye ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmemeli, doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir. Bu işlem; daha önceki yıllarda engelli olarak ÖSYS’ye başvuran ve raporları kabul edilen adaylar için de, engel durumlarında bir değişiklik olmasa dahi, aynen geçerlidir. Adayların başvuru bilgileri bölümünde yer alan Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu ve bu formun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)

Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri ÖSYM’nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. ÖSYM’nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından raporları kabul edilmeyen adaylar ÖSYS’ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı olacaktır.

Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM’nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.

İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemelidir.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir gereksinime ihtiyacı olan adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi uygulamaları ile, mazareti ne olursa olsun, “Engelli Salonu” dışında sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu bir dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye kadar ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonunda” sınava alınacaklardır. Engelli adaylarla ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.

KKTC’den Başvuran Adaylar

KKTC’den başvuran adaylar, başvuru yapma ve ücret yatırma işlemlerini yurt içinden başvuran adaylarda olduğu gibi kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapacaklardır.

KKTC Hariç Yurt Dışından Başvuran Adaylar

Türkiye dışında oturan adaylar, 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formunda YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*