KPSS A Grubu Kadrolar

A Grubu Kadrolar (Kariyer Meslekler) Hangileridir?

BAŞBAKANLIK

 • Başbakanlık Uzman Yardımcısı
 • Devlet Personel Uzman Yardımcısı
 • Planlama Uzman Yardımcısı
 • Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
 • Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(hukuk-iktisat-işletme)
 • Enerji Uzman Yardımcısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 • İl Planlama Uzman Yardımcısı
 • Maiyet Memuru (Kaymakam Adaylığı)

MALİYE BAKANLIĞI

 • Maliye Uzman Yardımcısı
 • Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
 • Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
 • Vergi Denetmen Yardımcısı
 • Stajyer Gelirler Kontrolörü
 • Hesap Uzman Yardımcısı
 • Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
 • Devlet Malları Uzman Yardımcısı
 • Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
 • Muhasebe Uzman Yardımcısı
 • Muhasebe Denetmen Yardımcısı
 • Stajyer Tasfiye Kontrolörü
 • Maliye Müfettiş Yardımcısı

MERKEZ BANKASI

 • Araştırmacı
 • Müfettiş Yardımcısı
 • Uzman Yardımcısı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

 • Stajyer Kontrolör
 • Stajyer Kontrolör (İdari)
 • Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
 • Kontrolör Yardımcısı
 • Müfettiş Yardımcısı

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

 • Müfettiş Yardımcısı
 • Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

 • Gümrük Müfettiş Yardımcısı
 • Gümrük Uzman Yardımcısı
 • Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 • Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk-iktisat- işletme- maliye..)
 • Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
 • Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 • Müfettiş Yardımcısı
 • Uzman Yardımcısı

BUNLARIN HARİCİNDE;

 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Dışişleri Bakanlığı vd. kadrolardan oluşmaktadır.

A Grubu Kadrolara Giriş Şartları Nelerdir?

 • KPSS’de ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak,
 • Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme Ve İdari Bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
 • Yazılı sınavın yapılacağı ilgili yılın Ocak ayı başında 30 yaşını (veya ilgili bakanlıkça belirlenen yaş sınırını) doldurmamış bulunmak,
 • Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*