DGS Konuları

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS Sayısal ve DGS Sözel konuların dağılımı aşağıdaki gibidir. Sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar dileriz.

Sayısal Konular

 • Bölünebilme, OBEB ve OKEK
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran ve Orantı
 • Çember ve Daire
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Doğrunun Analitiği
 • Fonksiyon
 • Genel Yetenek
 • İşlem
 • Katı Cisimler
 • Kombinasyon
 • Köklü İfadeler
 • Kümeler
 • Modüler Aritmetik
 • Olasılık
 • Permütasyon
 • Problemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Sayı Sistemleri
 • Sayısal Mantık
 • Sıralama – Basit Eşitsizlikler
 • Temel Kavramlar
 • Üçgen
 • Üslü İfadeler

Sözel Konular

 • Anlam Bütünlüğü
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle ve Sözcük Sıralama
 • Cümlede Anlam
 • Cümlede Yer Değiştirme
 • Paragrafta Anlam
 • Sözel Mantık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*