2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuruları

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında  Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Merkezimiz tarafından 27 Nisan 2014 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır.  Sınava girmesi gereken bu adaylar için başvuru süresi 24 Şubat 2014 tarihinde başlayacak, 7 Mart 2014 tarihinde sona erecektir.

Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak, 23 Mayıs 2014 tarihinde sona erecektir.

Adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, kendileri için yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları alınmayacaktır.

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri EKPSS’de ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

2014-EKPSS Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru tarihinde yayımlanacaktır. Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.  EKPSS’ye ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

EKPSS kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,

Anadolu Üniversitesi İngilizce Sertifika Programları

e-Sertifika Programlarına Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları ya da yabancı uyruklu bireyler başvurabilirler. Kayıtlar 27 Ocak 2014 – 14 Şubat 2014 tarihleri arasındadır.

Teaching Knowledge Test (TKT) Nedir

Teaching Knowledge Test (TKT) hem deneyimli hem yeni öğretmenler için olduğu gibi farklı yaş gruplarına eğitim veren öğretmenlerin İngilizce öğretimi konusunda uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip olduğunu gösteren uluslararası tanırlılığı ve geçerliliği olan bir sertifikadır.

TKT sertifika programı her biri ayrı olmak üzere 3 Modül TKT sınavlarını, TKT sertifkası sınavlarına hazırlanmak için TKT basılı kitap, TKT Online ve dünyadaki tüm İngilizce öğretmenlerine paylaşım sağlayan Cambridge English Teacher online platformu içermektedir.

İnternet üzerinden başvurmak için tıklayın.

Genel kategorisine gönderildi Etiketler:

2014 DGS Sınav Tarihi ve Saati

2014 DGS sınavı için başvuru tarihi ve sınav tarihi belli oldu. Buna göre;

2014 DGS başvuruları 26 Mayıs 2014’te başlıyor, 4 Haziran 2014’te sona eriyor.

2014 DGS sınavı ise 19 Temmuz 2014‘te

Saat 09:30‘da yapılacak.

DGS sınavı toplam 160 sorudan oluşmakta, 80 tanesi Matematik, 80 tanesi ise Türkçe’dir. DGS Sınavın’daki konular için tıklayınız.

Sınav süresi ise 180 dakikadır.

Sınava başvurmak için ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerine ve MYO Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

Sınava girecek arkadaşlara başarılar dileriz.

DGS kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,

2014 KPSS için Soru Sayılarında ve Sürede Değişiklikler Yapıldı

16 Ocak 2014 tarihli ÖSYM duyurusuna göre 2014 KPSS’den itibaren geçerli olmak üzere sıklıkla itiraz edilen sınav süreleri ile ilgili olarak yeni kararlar alındı.

Tam duyuru metni aşağıdaki gibidir.

2014-KPSS ile ilgili olarak, ÖSYM ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) ÖSYM tarafından KPSS LİSANS sınavında Pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayısı 30 olarak belirlenmiştir.  Bu yolla çok uzun olması sürekli itiraz konusu olan sınav sürelerinin de azaltılması sağlanmıştır.  Bu doğrultuda, 2014-KPSS Lisans sınavından itibaren alan testlerinin soru sayısı ve sınav süresi aşağıdaki gibi olacaktır.

Pazar Günü Uygulanacak Alan Testleri ve Soru Sayıları

Pazar Sabah (160 dakika)               Pazar Öğleden Sonra (160 dakika)             

Hukuk (30)                                                          Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  (30)
İktisat (30)                                                           Ekonometri (30)
İşletme (30)                                                         İstatistik (30)
Maliye (30)                                                          Kamu Yönetimi (30)
Muhasebe (30)                                                     Uluslararası İlişkiler (30)

2) 2013-KPSS’de uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin kapsamı ve yaklaşık ağırlıkları, uyumu sağlamak amacıyla, 2014-KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavlarında da aynen uygulanacaktır.

TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI
Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı
Genel Yetenek
1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50
Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini,
dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye
yönelik sorulardan oluşacaktır.
Sayısal ve mantıksal akıl yürütme
(muhakeme) becerilerini ölçmeye
yönelik sorulardan oluşacaktır.
Genel Kültür
1) Tarih %45 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15
a) Anadolu Selçuklu Devleti ve                       %5
Öncesindeki Türk Devletleri
b) Osmanlı Devleti                                        %15
c) Atatürk İlke ve İnkılapları                         %20
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi                    %5
a) Hukuk başlangıcı ve                                  %5
genel kamu hukuku
b) Anayasa                                                    %5
c)  İdare                                                         %5
2) Türkiye Coğrafyası %30 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri                     %12
b)Türkiye’nin beşerî özellikleri                      %5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri             %13

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: http://www.osym.gov.tr/belge/1-20564/2014-kpss-16012014.html

KPSS kategorisine gönderildi Etiketler: , ,

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Adaylardan Yeniden Tercih Alınacak

ÖSYM

23 Ocak 2014 tarihli ÖSYM duyurusuna göre 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı daha önce alınan tercihlere ek olarak yeniden tercih alınacak.

Tam duyuru metni aşağıdaki gibidir.

ÖSYM tarafından yapılacak 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına yerleştirme işlemleri için 28 Kasım-6 Aralık 2013tarihleri arasında adaylardan tercihleri alınmıştır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları ile ilgili olarak, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda yeni kararlar alınmış, mevcut alanlara yeni alanlar dâhil edilerek kontenjanlar yeniden düzenlenmiştir. 

Programlara yerleştirme için adaylardan yeniden tercihleri alınacaktır. Adaylar tercihlerini 23-27 Ocak 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır. 28 Kasım-6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar istedikleri takdirde tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiştir. 

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr İnternet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih süresi uzatılmayacaktır.

Bu amaçla hazırlanan kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Yerleştirme için tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Kaynak : http://www.osym.gov.tr/belge/1-20573/2013-pedagojik-formasyon-egitimi-sertifika-programi-ada-.html

Genel kategorisine gönderildi Etiketler:

2014 ÖSYS için Başvuran Aday Sayısı Açıklandı

ÖSYM

23 Ocak 2014 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre 2014 ÖSYS için başvuran aday sayısı toplam 2.086.087 adet olarak açıklandı.

Açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir.

2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri 15 Ocak 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

2014-ÖSYS’ye toplam 2.086.087 aday başvuru yapmıştır.

2014-YGS’ye girmek istediğini bildiren aday sayısı 2.007.659’dır.

Sadece Sınavsız Geçiş hakkı için 2014-ÖSYS’ye başvuran aday sayısı ise 78.428’dir.

2014-ÖSYS’ye, henüz bir ortaöğretim kurumundan mezun olmayan 850.840 aday; bir ortaöğretim kurumundan mezun olan 1.235.247 aday başvuru yapmıştır.

2014-YGS 23 Mart 2014 tarihinde yapılacaktır. Başvurusunu tamamlamış adaylar, 31 Ocak 2014 saat 23.59’a kadar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile İnternet adresinden, eğitim bilgileri hariç diğer başvuru bilgilerinde güncelleme yapabileceklerdir.  Eğitim bilgilerinde yapılması istenen değişiklik ise ekteki “2014-ÖSYS EĞİTİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ”ile doğrudan ÖSYM’ye yapılmalıdır.

2014-YGS’nin uygulanacağı 23 Mart 2014 Pazar günü 08.00–13.00 saatleri arasında Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmaması için seçim mitingi ve sesli duyuru yapılmamasına yönelik olarak alınacak önlemler konusunda Yüksek Seçim Kurulu’na Merkezimiz tarafından bir yazı gönderilerek bilgilendirme talep edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2014, seçim propagandasının başlangıç tarihinin ise 20 Mart 2014 olduğu ve propagandaya yönelik düzenleme yapma yetkisinin ilçe seçim kurullarına ait olduğu belirtilerek, 23 Mart 2014 tarihinde yapılacak YGS’nin önemi de göz önünde bulundurularak konunun il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” gereğince sınavların güvenliğine ilişkin alınan tüm güvenlik önlemleri bu sınavda da aynen uygulanacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek, adaylar, sınav yeri bilgilerinin gösterildiği Sınava Giriş Belgesini sınav binalarına atama işlemleri tamamlandıktan sonra ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

YGS için başvuru sonuçlarına bağlı diğer hazırlık çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Başvurularını başvuru süresi içinde yaparak YGS sürecinin planlanan takvime uygun,  sorunsuz olarak devamını sağlayan tüm adaylarımıza ve görevlilerimize teşekkür eder, sınav ve yerleştirme sürecinde adaylara başarılar dileriz.

Kaynak: http://www.osym.gov.tr/belge/1-20574/2014-osys-basvuran-aday-sayisi-adaylarin-basvuru-bilgil-.html

LYS-YGS kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,

Örnek YDS Soruları

Örnek YDS Soruları

2013-YDS Almanca Örnek Sorular

2013-YDS Fransızca Örnek Sorular

2013-YDS İngilizce Örnek Sorular

YDS kategorisine gönderildi Etiketler: , ,

ÜDS ve KPDS Kaldırıldı: Yeni Sınav YDS

ÖSYM’den beklenmeyen bir karar çıktı. ÜDS ve KPDS kaldırıldı. Bunun yerine senede 2 sefer Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacak. İlk sınavın 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanıyor.

KPDS/ÜDS kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,

2012 KPDS Sonbahar Sonuçları Açıklanmıştır

ÖSYM 2012 KPDS Sonbahar sınavı sonuçları 10 Aralık saat 15:00’da açıklamıştır.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.

 

KPDS/ÜDS kategorisine gönderildi

ALES 2012 Sonbahar sonuçları açıklandı

11 Kasımda yapılan ALES 2012 sonbahar dönemi sonuçları açıklandı. Sonuçlara http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ALES kategorisine gönderildi Etiketler: ,